Forbes Decor 0 232 487 37 73, Tadilat Dekorasyon İzmir, Tadilat İzmir

Çatı Yalıtım Uygulaması Nasıl Yapılır? ; Çatı yalıtım Uygulaması günümüz teknolojisi ve ürün çeşitliliğinin artması ile sayılamayacak kadar çok uygulama mevcuttur. Aşağıda en çok uygulanan yöntemleri bulacaksınız.

Çatı Su ve Buhar Yalıtımı Uygulamaları

Kar ve yağışla birlikte oluşan sularının uzaklaştırılması, kaplama ve eğim esaslı çatılarda çatının şekli bakımından önemli bir problem oluşturmazken, eğimi bulunmayan teras çatılarda bu suların küçük eğimlerle su gideri merkezlerine yönlendirilmesiyle çözümlenir.Bina iç hacminde meydana gelebilecek su buharı basıncı sebebiyle bu hacmi kapsayan tüm yapı unsurlarından geçerek dış alana çıkmak isteyecektir.Oluşan bu su buharının uzak alana gönderilmesi, çatı çeşitlerine uygun değişiklik arz eder.

Soğuk çatılarda iç hacimlerde meydana gelebilecek su buharı, bulunuyorsa betonarme taşıyıcı döşemeyi, böyle bir döşeme bulunmuyorsa hacmin tavanına geçerek üstteki hava tabakasına erişecektir.Su buharı burada bina çatısının kaplama yerinden ve özellikle kaplama esaslı örtü gereçlerinin (kiremit, metal kaplama vb.) aralıklarından direk atmosfere çıkacaktır.Fakat, sıcak çatıda yağmur sularının aşağı alana geçmesine mani olan su yalıtım tabakası su buharının dış alana geçişini de önleyeceğinden özel bir tedbir alınarak su buharının basit bir şekilde dış alana çıkması sağlanmalıdır.

Çatı Işık / Radyasyon Yalıtımı Uygulamaları

Sıcak çatıların ışık ve radyasyon ile bağlantısı ışık ihtiyacı ve radyasyondan muhafaza şeklinde de ele alınabilir.Işık ihtiyacı için sıcak çatılarda çatı ışıklandırma sistemleri yapılır.Bunlar, sıcak çatı altındaki alanlara ışık sağlamak üzere faaliyet ettirilmektedir.

Radyasyon, sıcak çatıların muhafaza etmesi gereken bir faktördür.Özellikle bitüm ve benzeri siyah veya koyu renge sahip sıcak çatı son tabakalarından, güne radyasyon faktörünün negatif etkilerinden korunması için radyasyon koruyucuları kullanılır.Bu unsurların başında beyaz renkli yuvarlak şekildeki çakıllar gelir.Bu malzeme son bitümlü tabakaların üzerine 1-2 cm büyüklükte bitümle yapıştırılmış ince çakıl tabakası halinde, bunun üzerine de 4-5 cm ebatların beyaz renge sahip serbest çakılın serilmesi şeklinde kullanılır.Çakılın beyaz rengi radyasyonu yansıtarak alt tabakada bulunan bitüm tabakalarının ısınmasına ve çözülmesine mani olur.

Çatı Ses Yalıtımı Uygulamaları

Döşeme uygulamalarında ses problemi ortam veya darbe seslerinin yalıtılması problemi olarak anlaşılabilir.Özellikle ortamda bulunan sesin döşemeden geçmemesi için döşemenin bu membran titreşimi ile ses titreşimi yapamayacak seviyede ağır olmalıdır.Sıcak çatılarda bulunan değişik tabakalar ve bu tabakalar ile hareketli yükleri de taşıyacak biçimde hazırlanıp hesaplandığından, bu çeşit çatı döşemelerinde ortam sesinin problem oluşturması pek gündeme gelmez.Fakat, üzerinde gezilebilir sıcak özellikli çatılarda darbe sesinin problem yaratmaması için yüzer şap biçiminde bir uygulamadan olumlu sonuç alınır.

Soğuk özellikli çatılarda genel anlamda taşıyıcı döşeme ve kaplama arasında hava yastığının olması, ses yalıtımı bakımından olumlu bir sonuç verir.Bu özelliği sahip çatılarda gezilemeyeceğinden, darbe sesi de söz konusu olmayacaktır.

Forbes Decor Çatı Yalıtım İzmir ilinin her ilçesine hizmet vermektedir.

Bir önceki yazımız olan Çatı Çeşitleri başlıklı makalemizde Çatı Çeşitleri ve İzmir Çatı hakkında bilgiler verilmektedir.