Forbes Decor, 0 232 487 37 73, İzolasyon Mantolama, Boya Badana İzmir

Çevre Politikamız

FORBES DECOR İNŞAAT olarak her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olabilecek olumsuz etkilerimizi;
mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun olarak en aza indirmeyi, çevre performansımızın sürekli olarak arttırılması,
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gereken önlemleri almayı ve uygulamayı taahhüt ederiz.Bu doğrultuda “Çevre Yönetim Sistemi” uygulanarak, sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çalışılır.

Bu amaçla;

Çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyulur.
Üretimimiz esnasında çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır.
Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulanmaya çalışılır.
Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.
Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutulur.
Doğal kaynakları etkin kullanarak tüketim miktarı en aza indirilmeye çalışılır. Bu amaçla tüm süreçlerin planlanması ve uygulanması sırasında çevreci bir anlayışla sistem sürekli gözden geçirilerek gelişme sağlanır.
Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışılır.

İşyerlerimizdeki tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz, bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar.
Her birim, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamakla sorumludur.