Çatı

Çatı Onarımı İşinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir ?

 

Çatı onarımı işine karar vermeden önce aşağıda belirttiğimiz noktalara dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Çatı tadilatı uygulamalarında kullanılan malzemeler CE belgeli, eğer yoksa TSE belgeli olmalıdır. Çatı yapımı veya yenilemesinde kullanılacak yalıtım veya kaplama malzemeleri, proje veya ayrıntılara göre kullanılmalı eğer ayrıntı yok ise malzeme üreten kuruluşların teknik kılavuz ve broşürlerinde tavsiyede bulunduğu şekilde yapılmalıdır.

Çatı yapımında çalışan personeller koruyucu malzemelerini kullanmalı, malzeme ve yangın güvenliği oluşturulmalıdır. Uygulamada şaloma kullanımı yapılacaksa çalışma yerinde yangın tüpü mutlaka bulundurulmalıdır.

Forbes Decor Çatı Onarımı konusunda İzmir ilinin her ilçesine hizmet vermektedir.

Çatı Yalıtım Uygulaması Nasıl Yapılır? ; Çatı yalıtım Uygulaması günümüz teknolojisi ve ürün çeşitliliğinin artması ile sayılamayacak kadar çok uygulama mevcuttur. Aşağıda en çok uygulanan yöntemleri bulacaksınız.

Çatı Su ve Buhar Yalıtımı Uygulamaları

Kar ve yağışla birlikte oluşan sularının uzaklaştırılması, kaplama ve eğim esaslı çatılarda çatının şekli bakımından önemli bir problem oluşturmazken, eğimi bulunmayan teras çatılarda bu suların küçük eğimlerle su gideri merkezlerine yönlendirilmesiyle çözümlenir.Bina iç hacminde meydana gelebilecek su buharı basıncı sebebiyle bu hacmi kapsayan tüm yapı unsurlarından geçerek dış alana çıkmak isteyecektir.Oluşan bu su buharının uzak alana gönderilmesi, çatı çeşitlerine uygun değişiklik arz eder.

Soğuk çatılarda iç hacimlerde meydana gelebilecek su buharı, bulunuyorsa betonarme taşıyıcı döşemeyi, böyle bir döşeme bulunmuyorsa hacmin tavanına geçerek üstteki hava tabakasına erişecektir.Su buharı burada bina çatısının kaplama yerinden ve özellikle kaplama esaslı örtü gereçlerinin (kiremit, metal kaplama vb.) aralıklarından direk atmosfere çıkacaktır.Fakat, sıcak çatıda yağmur sularının aşağı alana geçmesine mani olan su yalıtım tabakası su buharının dış alana geçişini de önleyeceğinden özel bir tedbir alınarak su buharının basit bir şekilde dış alana çıkması sağlanmalıdır.

Çatı Işık / Radyasyon Yalıtımı Uygulamaları

Sıcak çatıların ışık ve radyasyon ile bağlantısı ışık ihtiyacı ve radyasyondan muhafaza şeklinde de ele alınabilir.Işık ihtiyacı için sıcak çatılarda çatı ışıklandırma sistemleri yapılır.Bunlar, sıcak çatı altındaki alanlara ışık sağlamak üzere faaliyet ettirilmektedir.

Radyasyon, sıcak çatıların muhafaza etmesi gereken bir faktördür.Özellikle bitüm ve benzeri siyah veya koyu renge sahip sıcak çatı son tabakalarından, güne radyasyon faktörünün negatif etkilerinden korunması için radyasyon koruyucuları kullanılır.Bu unsurların başında beyaz renkli yuvarlak şekildeki çakıllar gelir.Bu malzeme son bitümlü tabakaların üzerine 1-2 cm büyüklükte bitümle yapıştırılmış ince çakıl tabakası halinde, bunun üzerine de 4-5 cm ebatların beyaz renge sahip serbest çakılın serilmesi şeklinde kullanılır.Çakılın beyaz rengi radyasyonu yansıtarak alt tabakada bulunan bitüm tabakalarının ısınmasına ve çözülmesine mani olur.

Çatı Ses Yalıtımı Uygulamaları

Döşeme uygulamalarında ses problemi ortam veya darbe seslerinin yalıtılması problemi olarak anlaşılabilir.Özellikle ortamda bulunan sesin döşemeden geçmemesi için döşemenin bu membran titreşimi ile ses titreşimi yapamayacak seviyede ağır olmalıdır.Sıcak çatılarda bulunan değişik tabakalar ve bu tabakalar ile hareketli yükleri de taşıyacak biçimde hazırlanıp hesaplandığından, bu çeşit çatı döşemelerinde ortam sesinin problem oluşturması pek gündeme gelmez.Fakat, üzerinde gezilebilir sıcak özellikli çatılarda darbe sesinin problem yaratmaması için yüzer şap biçiminde bir uygulamadan olumlu sonuç alınır.

Soğuk özellikli çatılarda genel anlamda taşıyıcı döşeme ve kaplama arasında hava yastığının olması, ses yalıtımı bakımından olumlu bir sonuç verir.Bu özelliği sahip çatılarda gezilemeyeceğinden, darbe sesi de söz konusu olmayacaktır.

Forbes Decor Çatı Yalıtım İzmir ilinin her ilçesine hizmet vermektedir.

Çatı Çeşitleri Nelerdir ?

Çatı sistemleri kullanımına, suyun akış şekline, havalnadırmasına ve diğer unsurlara göre çatı çeşitleri bulunabilmektedir. Aşağıda bu konuyla ilgili deytaylı bilgi mevcuttur.

Kullanım Şekline Göre

Üzerinde Gezilebilen Çatılar : Bu çatılarda çatı üzeri bahçe, teras, açık veya kapalı otopark şeklinde kullanılmak üzere dizayn edilirler.

Üzerinde Gezilemeyen Çatılar : Bu çatılar, eğimli veya düz özelliğe sahip olabilecekleri gibi, sadece bakım ve onarım için üzerinde dolaşılabilir.

Yağış Suyunun Akışına Göre

Dışa Akışlı Çatılar : Yağmurun yağması ile oluşan sular, çatının şekli sebebiyle çatının dış kısmana doğru akış gösterdiğinden bu çatılara dış akışlı çatılar ismi verilir.

İçe Akışlı Çatılar : Yağmurun yağması ile oluşan sular, çatının şekli sebebiyle çatının iç kısmına doğru akış gösterdiğinden bu çatılara içe akışlı çatılar denir.

Eğimine Göre

Eğimi Az Çatılar : Eğimleri %0’dan %25’e kadar olan çatılar bu sınıfa dahil olmaktadır.

Eğimi Çok Çatılar : Bu çeşit çatıların eğim oranı %25 ve daha büyük değerlere sahiptir.

Değişken Eğimli Çatılar : Bu çatı türlerinde eğim değişken bir özellik göstermektedir. Tonoz, kubbe ve kabuk gibi yüzeylerin eğimleri 0-90o arasında değişkenlik gösterebildiğinden, bu tür yüzeyler bu gruba dahil olmaktadır.

Kaplama Malzemelerine Göre

Kullanılacak örtü malzemesine göre çatıların kategorilere ayrılması, malzemenin çeşidine uygun yapılır.

Çimento esaslı donatılı levha kaplamalı, metal kaplamalı, kiremit kaplamalı, cam kaplamalı, polimer kaplamalı, bitüm kaplamalı, doğal taş kaplamalı, toprak kaplamalı, bitkisel kaplamalı çatılar.

Biçimine Göre Çatı Çeşitleri

Çatılar şekillerine göre aşağıdaki gibi sınıflara ayrılabilirler.
Tek yüzeyli, kırma, beşik örtülü, külah, mansard, kubbe, şed, düz veya az eğimli çatılar.

Çatı Arası Havasına Göre Çatı Çeşitleri

Çatı Arası Havası Olan Çatılar : Bu çatı türlerinde koruyucu ve örtü katmanlarıyla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası mevcuttur.

Çatı Arası Havası Olmayan Çatılar : Bu çatı türlerinde koruyucu ve örtü katmanlarıyla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası bulunmamaktadır.

Taşıyıcılık Niteliğine Göre Çatı Çeşitleri

Asma çatılar, oturtma çatılar, karma çatılar şeklinde üç sınıfa ayrılırlar.

İzmir Çatı sistemleri ile ilgili Forbes Decor uzmanlarına danışabilirsiniz.

 

Çatı Nedir ?      

        Çatı, binaların doğal olaylar olan yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuktan muhafaza eden, tamamlama özelliğine sahip bir parçasıdır. Çatısı olmayan bir bina yada binasız bir çatı düşünülemez. Çatı , şekli ve konstrüksiyonu binanın karşılaştığı iç ve dış şartlar ile kullanıcı ihtiyaçlarının optimizasyonunu sağlayacak şekilde tasarımı yapılmalıdır. Dizayn işini yürüten personel bu optimizasyonu oluşturabilmek için sistem açılım seviyesi (SAS) açısından,  açılım düzeyindeki seviyeyi belirlemek ve bu SAS’a uygun sistemin dizaynına etkide bulunan ve uyulması gereken üst sistem verileri ile tasarımcının elindeki seçimsel özellikli alt sistem verilerinin sentezini yapmakla mükelleftir. Binanın bir alt sistemi bulunduğundan öncelikle SAS’ta açılım düzeyi belirlenmelidir. Önce, SAS’ta çatının alanı belirlenir ve mecburi olarak uyulması gereken dizayn verileri açılım seviyesinin üst kısmında kalan sistemlerdir.

         Ülke, bölge ve kent açılım düzeyleri coğrafi ve mevsimsel özellikler bakımından nasıl bir çatının yapılacağını belirler.Bu durumda dizayn stratejisi bakımından uyulması zorunlu özellikteki üst sistem dizayn verileri ile tasarımcı personelin seçimine bağlı olarak alt sistem verilerinin optimum sentezi şeklinde ifade edilebilir.

Forbes Decor İzmir Çatı uygulamalarını İzmir ilinin her ilçesine hizmet vermektedir.

Çatı Tadilatı Nasıl Yapılır ?

Çatıda tadilatı yapılmadan önce bacanın dip kısımları, baca sıvaları, dereleri, çatı iskeleti, su vb. bütün çatı faktörleri uzman bir ekipce en ufak dateylara kadar dikkatli bir şekilde inceleme yapılmalıdır. Çok fazla şekilde hasar görmüş, tadilat yapılsa dahi verimli olmayacak durumda olan çatıların tadilatı yapılması yerine, doğru ayrıntılar ile yeni bir çatının yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Kiremit Çatı Kaplamalarının Tadilatı

Kiremitlerde döşemesi yapılması için çatıda bulunan merteklerin üzerine kiremit altı tahtası tabakasının çakılması ve bu tahta kaplamaların üzerine de özellikli bir su geçirmez bitümlü membran örtü serilmelidir.Bu örtü kiremitlerden sızabilecek suyun aşağı alana geçmesini önlemek için kullanılır.Çatı kiremitlerin tek tek kontrolü yapılmalı ve kırılmış olan kiremitler yenileri ile değiştirilmelidir.Bakım ve kontrol sürecinde kiremitler zarar görmeyecek şekilde üzerinde gezilmesine dikkat edilmelidir.

Baca Diplerinin Tadilatı

Bacanın dip kısımları, su geçirmez özellikli yalıtım malzemeleri ile suların sızma risklerine karşı korunmaktadır.Yalıtım malzemeleri hava koşullarının etkileriyle zamanla zarar görebilir, belirli periyotlarda bacanın dip kısımlarının kontrolü yapılarak yalıtım yeteneğini kaybetmiş yada kaybetmek üzere olan malzemelerin yenileri ile değişiminin yapılaması gerekir.

Çatı İskeleti Tadilatı

Taşıyıcı sistem olarak tahta kullanılan çatılarda dış faktörler nedeni ile zamanla kırılma, çürüme, esneme vb. hasarlar alabilir ve çatı sistemi kendisinden beklenen görevi tam olarak yerine getiremez, bu tür hasarlar çatı çökmelerine bile neden olabilir, hasarlı çatı iskeleti unsurları mutlaka yenileri ile değiştirilmelidir.

Su Yalıtım Örtüsü

Delinme, yırtılma yada yıpranmaya maruz kalan su yalıtım örtüleri, çatıda kullanılan yalıtım malzemeleri standardına göre yeni malzemeler ile değiştirilmelidir.

Su Dereleri

Dereler su yalıtım membranı yada sürme özellikli çatı yalıtımı malzemeleri ile kaplaması yapılır.Dereler gözden geçirilmesi yırtılan veya kalkış membranlar yenisi ile değiştirilmelidir.

Forbes Decor İzmir Çatı Tadilatı işlerini İzmir ilinin her semti ve ileçseinde gerçekleştirmeektedir.

Terasınızda şehrin büyüleyici güzelliğini ve zarafetini ayaklar altına seren hoş bir ortam için ve terasınızdan dört mevsim yararlanabilmeniz için teras kapama sistemi en doğru tercih. Ev ve işyerlerinizdeki teraslarınızın dış çevreyle buluşmasını sağlayan mekanların kapatılması için uygulanan modern çağın modern yüzünü en pratik sekilde yansıtan, kullanıldığı yerlerde insana ferahlık hissi veren özel bir sistemdir.hareketli çatı örtü sistemleri ve açılır tavanlı kış bahçesi ile cafe, restaurant, teras gibi mekanlara yıl boyunca kullanım imkanı getirdik. Açılır çatı ile tanışın Mevsim yüzünden yer kaybetmeyin.