Çatı Sistemleri

Çatı Çeşitleri Nelerdir ?

Çatı sistemleri kullanımına, suyun akış şekline, havalnadırmasına ve diğer unsurlara göre çatı çeşitleri bulunabilmektedir. Aşağıda bu konuyla ilgili deytaylı bilgi mevcuttur.

Kullanım Şekline Göre

Üzerinde Gezilebilen Çatılar : Bu çatılarda çatı üzeri bahçe, teras, açık veya kapalı otopark şeklinde kullanılmak üzere dizayn edilirler.

Üzerinde Gezilemeyen Çatılar : Bu çatılar, eğimli veya düz özelliğe sahip olabilecekleri gibi, sadece bakım ve onarım için üzerinde dolaşılabilir.

Yağış Suyunun Akışına Göre

Dışa Akışlı Çatılar : Yağmurun yağması ile oluşan sular, çatının şekli sebebiyle çatının dış kısmana doğru akış gösterdiğinden bu çatılara dış akışlı çatılar ismi verilir.

İçe Akışlı Çatılar : Yağmurun yağması ile oluşan sular, çatının şekli sebebiyle çatının iç kısmına doğru akış gösterdiğinden bu çatılara içe akışlı çatılar denir.

Eğimine Göre

Eğimi Az Çatılar : Eğimleri %0’dan %25’e kadar olan çatılar bu sınıfa dahil olmaktadır.

Eğimi Çok Çatılar : Bu çeşit çatıların eğim oranı %25 ve daha büyük değerlere sahiptir.

Değişken Eğimli Çatılar : Bu çatı türlerinde eğim değişken bir özellik göstermektedir. Tonoz, kubbe ve kabuk gibi yüzeylerin eğimleri 0-90o arasında değişkenlik gösterebildiğinden, bu tür yüzeyler bu gruba dahil olmaktadır.

Kaplama Malzemelerine Göre

Kullanılacak örtü malzemesine göre çatıların kategorilere ayrılması, malzemenin çeşidine uygun yapılır.

Çimento esaslı donatılı levha kaplamalı, metal kaplamalı, kiremit kaplamalı, cam kaplamalı, polimer kaplamalı, bitüm kaplamalı, doğal taş kaplamalı, toprak kaplamalı, bitkisel kaplamalı çatılar.

Biçimine Göre Çatı Çeşitleri

Çatılar şekillerine göre aşağıdaki gibi sınıflara ayrılabilirler.
Tek yüzeyli, kırma, beşik örtülü, külah, mansard, kubbe, şed, düz veya az eğimli çatılar.

Çatı Arası Havasına Göre Çatı Çeşitleri

Çatı Arası Havası Olan Çatılar : Bu çatı türlerinde koruyucu ve örtü katmanlarıyla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası mevcuttur.

Çatı Arası Havası Olmayan Çatılar : Bu çatı türlerinde koruyucu ve örtü katmanlarıyla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası bulunmamaktadır.

Taşıyıcılık Niteliğine Göre Çatı Çeşitleri

Asma çatılar, oturtma çatılar, karma çatılar şeklinde üç sınıfa ayrılırlar.

İzmir Çatı sistemleri ile ilgili Forbes Decor uzmanlarına danışabilirsiniz.

 

Çatı Nedir ?      

        Çatı, binaların doğal olaylar olan yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuktan muhafaza eden, tamamlama özelliğine sahip bir parçasıdır. Çatısı olmayan bir bina yada binasız bir çatı düşünülemez. Çatı , şekli ve konstrüksiyonu binanın karşılaştığı iç ve dış şartlar ile kullanıcı ihtiyaçlarının optimizasyonunu sağlayacak şekilde tasarımı yapılmalıdır. Dizayn işini yürüten personel bu optimizasyonu oluşturabilmek için sistem açılım seviyesi (SAS) açısından,  açılım düzeyindeki seviyeyi belirlemek ve bu SAS’a uygun sistemin dizaynına etkide bulunan ve uyulması gereken üst sistem verileri ile tasarımcının elindeki seçimsel özellikli alt sistem verilerinin sentezini yapmakla mükelleftir. Binanın bir alt sistemi bulunduğundan öncelikle SAS’ta açılım düzeyi belirlenmelidir. Önce, SAS’ta çatının alanı belirlenir ve mecburi olarak uyulması gereken dizayn verileri açılım seviyesinin üst kısmında kalan sistemlerdir.

         Ülke, bölge ve kent açılım düzeyleri coğrafi ve mevsimsel özellikler bakımından nasıl bir çatının yapılacağını belirler.Bu durumda dizayn stratejisi bakımından uyulması zorunlu özellikteki üst sistem dizayn verileri ile tasarımcı personelin seçimine bağlı olarak alt sistem verilerinin optimum sentezi şeklinde ifade edilebilir.

Forbes Decor İzmir Çatı uygulamalarını İzmir ilinin her ilçesine hizmet vermektedir.