Drenaj

Drenaj Nasıl Yapılır?

Aşağıda adım adım drenaj nasıl yapılır sorusunun cevabı yer almaktadır.

 • Konut etrafında bulunan ve çalışmaya engel teşkil edebilecek ağaç vb. bitkiler sökülerek uygun başka bir alana dikilmelidir.
 • Kepçe yada el ile kazılara başlanır.
 • Ana logara olan uzaklık ve uzaklığın eğimi incelenir.
 • Açılacak tranşenin standart derinligi 1.7 m olmalıdır.Genişliğinde ise serbest çalışılabilir.
 • Temelin alt düzeyine kadar kazılır.
 • Binanın duvarları temizlendikten sonra yıkanır ve kurumaya bırakılır.
 • Fazla hafriyat döküm alanına gönderilir.
 • Duvarların ve temelin kuruması ile beraber zeminde sıvı membran faaliyetine başlanır.
 • PP3000 cam elyaflı ve keçeli  bir malzeme ile ısıtılma sağlanırken ilave alanları 20 -30 cm olacak biçimde üst üste getirilir ve mebran uygulaması gerçekleşir.
 • 100’lük drenflex drenaj borusunun temelin üstüne yada temel kirişi altına yastıklama yöntemi ile döşeme işlemine başlanır.
 • Drenflex borusu üzerine geotekstil serilerek mıcır dolgusu uygulanır.
 • Duvar su izolasyonu membranın yıpranmasını önlemek amacı ile subasman kotu yardımıyla drenfileks borusuna drenaj levhası konulur.
 • Bütün bu uygulamalardan sonra bina tesisatlarına yapılmış bir zarar var ise anında tadilatı gerçekleşir.
 • Açılan tranşen doldurulur.
 • Bina çevresine 50 – 80 cm ebatlarında tretuvar betonu yapılır.
 • Tretuvar beton oluklu karo taşı ile döşenir.
 • Drenflex ve çatı inişleri ile yağmur suyu bacası bağlantı noktalarının yapılmasına özen gösterilir.
 • Bahçe ve konut girişi eski durumuna getirilir,  test ile beraber proje teslim edilir.

Drenaj Uygulamaları İzmir ilinin her semtine hizmet vermekteyiz.

Drenaj Çeşitleri Nelerdir ?

İç Drenaj

      Dış drenaj yapma olasılığı bulunmuyorsa bodrum katında uygulanan drenaj şeklidir. Genellikle konutların merkezi alanında bodrum döşemesi minimum  2 m derinlikte ve 50×50 cm ebatlarında bir kuyu biçiminde yapılmaktadır. Kuyu harçsız moloz taş duvar şeklinde örülmekte ve üzeri beton veya sac bir kapakla kapatılmaktadır. Kuyu üzerine, otomatik çalışan bir su motoru konulmalıdır.Bir ucu suyun akacağı yere bağlanan ve su motoru ile de bağlantısı bulunan bir su borusunun diğer ucu da kuyuya indirilmekte fakat boru, kuyu tabanından 15-20 cm yukarıda bırakılmakta ve ucuna da bir süzgeç yerleştirilir. Zeminden sızan su bodrumun taban seviyesinden 40-50 cm aşağı seviyesine kadar yükseldiğinde su pompası işlemekte ve suyun dışarı atılmaktadır. Drenaj Çeşitleri uygulamaları aşada yer almaktadır.

Dış Drenaj    

        İç drenajdan farkı, konut etrafındaki temel duvarından 50-100 cm kadar dış alanda ve temel tabanından 30-50 cm daha derinde %5-10 eğimli olan bir kanal açılıp ve kanal tabanına genellikle 20 cm ebatında beton veya kil künkler-büzler 2-4 cm mesafeler ile döşenmektedirler.Künklerin ilave yerlerinin alt yarısı, çimento ile kapatılır.Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurulup iyice sıkıştırılır ve kil dolgu ve künklerin önce büyük, sonra ufak taş parçalarının yardımı ile, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulma yapılmaktadır.Drenaj kanalının köşe yaptığı alanlarda, minimum 50×50 cm ebatlarında ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş veya beton rögarlar-bacalar yapılmakta, künkler bu rögalara bağlanmakta ve minimum seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb. alanlarına bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılmaktadır.
    
        Drenaj da künk yerine  oluklu ve delikli plastik borular da kullanılmaktadır. Çapları 10-20 cm, boyları da 100 m’ye kadar olan bu borular, hafif ve işçiliklerin kolay olması açısından tercih edilirler.Basit drenajlarda ise büyük taş parçalarıyla, plaka taşlar ile yada tuğlalarda da drenaj yapılabilmektedir.

Drenaj Nedir ?

“Drenaj binanın temelinde, konutları, yüzeysel ve yer altı sularının meydana getireceği zararlardan muhafaza etme gaye ile uygulanan su ve nem yalıtım faaliyetinin özel bir uzmanlık işidir. Genel bir tanım ile temellerde bulunan nem – su yalıtımı yer altı yüzey ve sızıntı ile oluşan suların yanı sıra kar ve buzun erimesinden meydan gelen sulardan binayı muhafaza etmek amacıyla yapılmaktadır.”

Konutların temelleri su yalıtımı tabakası meydana getirilmeden tamamlanmışsa, suya karşı muhafaza yalnız perde duvarlarda yapılacak yalıtım tabakası ve binayı çepeçevre saracak drenaj hattıyla sağlanacaktır. Hattın tıkanmaması bu tür yalıtımlarda hayati önem arz etmektedir.

Dreneaj Uygulaması Nasıl Yapılır?

Temel su yalıtımlarında polimer bitüm membranlarla su yalıtımı faaliyeti uygulanırken, iki kat membranla uygulama yapılması ve bu membranların polyester keçe taşıyıcılı olması önerilmektedir. Su yalıtımının toprak ile temas ettiği yerlerde noktasal yıpranmaları önlemek üzere bir koruyucu katman meydana getirmesi gerekmekte ve gerçekte zor ve kritik bir uygulama olan temelde su yalıtımı faaliyetinde, yalıtımın temel prensibi olan drenajlı yalıtım faaliyeti gerekmektedir. Yalıtım kaçakları halinde, sızıntı sularını minimize edeceği gibi, uygulama esnasında da kuru bir yüzeyde işleyişi sağlamaktadır. Fakat unutulmaması gereken gerçek de drenajın hiçbir zaman yalıtımın yerini alamayacağıdır. Her ne kadar faaliyeti modern malzemeler gerçekleşse de yalıtıma suyun ulaşma olasılığı bulunmaktadır.Temel su yalıtımı faaliyetlerinde drenaj, suyun basıncını azaltma görevini üstlenmektedir.

Forbes Decor Drenaj İzmir ilinin her ilçesine hizmetimiz vardır.