Isı Yalıtım

Çatı Onarımı İşinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir ?

 

Çatı onarımı işine karar vermeden önce aşağıda belirttiğimiz noktalara dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Çatı tadilatı uygulamalarında kullanılan malzemeler CE belgeli, eğer yoksa TSE belgeli olmalıdır. Çatı yapımı veya yenilemesinde kullanılacak yalıtım veya kaplama malzemeleri, proje veya ayrıntılara göre kullanılmalı eğer ayrıntı yok ise malzeme üreten kuruluşların teknik kılavuz ve broşürlerinde tavsiyede bulunduğu şekilde yapılmalıdır.

Çatı yapımında çalışan personeller koruyucu malzemelerini kullanmalı, malzeme ve yangın güvenliği oluşturulmalıdır. Uygulamada şaloma kullanımı yapılacaksa çalışma yerinde yangın tüpü mutlaka bulundurulmalıdır.

Forbes Decor Çatı Onarımı konusunda İzmir ilinin her ilçesine hizmet vermektedir.

Çatı Yalıtım Uygulaması Nasıl Yapılır? ; Çatı yalıtım Uygulaması günümüz teknolojisi ve ürün çeşitliliğinin artması ile sayılamayacak kadar çok uygulama mevcuttur. Aşağıda en çok uygulanan yöntemleri bulacaksınız.

Çatı Su ve Buhar Yalıtımı Uygulamaları

Kar ve yağışla birlikte oluşan sularının uzaklaştırılması, kaplama ve eğim esaslı çatılarda çatının şekli bakımından önemli bir problem oluşturmazken, eğimi bulunmayan teras çatılarda bu suların küçük eğimlerle su gideri merkezlerine yönlendirilmesiyle çözümlenir.Bina iç hacminde meydana gelebilecek su buharı basıncı sebebiyle bu hacmi kapsayan tüm yapı unsurlarından geçerek dış alana çıkmak isteyecektir.Oluşan bu su buharının uzak alana gönderilmesi, çatı çeşitlerine uygun değişiklik arz eder.

Soğuk çatılarda iç hacimlerde meydana gelebilecek su buharı, bulunuyorsa betonarme taşıyıcı döşemeyi, böyle bir döşeme bulunmuyorsa hacmin tavanına geçerek üstteki hava tabakasına erişecektir.Su buharı burada bina çatısının kaplama yerinden ve özellikle kaplama esaslı örtü gereçlerinin (kiremit, metal kaplama vb.) aralıklarından direk atmosfere çıkacaktır.Fakat, sıcak çatıda yağmur sularının aşağı alana geçmesine mani olan su yalıtım tabakası su buharının dış alana geçişini de önleyeceğinden özel bir tedbir alınarak su buharının basit bir şekilde dış alana çıkması sağlanmalıdır.

Çatı Işık / Radyasyon Yalıtımı Uygulamaları

Sıcak çatıların ışık ve radyasyon ile bağlantısı ışık ihtiyacı ve radyasyondan muhafaza şeklinde de ele alınabilir.Işık ihtiyacı için sıcak çatılarda çatı ışıklandırma sistemleri yapılır.Bunlar, sıcak çatı altındaki alanlara ışık sağlamak üzere faaliyet ettirilmektedir.

Radyasyon, sıcak çatıların muhafaza etmesi gereken bir faktördür.Özellikle bitüm ve benzeri siyah veya koyu renge sahip sıcak çatı son tabakalarından, güne radyasyon faktörünün negatif etkilerinden korunması için radyasyon koruyucuları kullanılır.Bu unsurların başında beyaz renkli yuvarlak şekildeki çakıllar gelir.Bu malzeme son bitümlü tabakaların üzerine 1-2 cm büyüklükte bitümle yapıştırılmış ince çakıl tabakası halinde, bunun üzerine de 4-5 cm ebatların beyaz renge sahip serbest çakılın serilmesi şeklinde kullanılır.Çakılın beyaz rengi radyasyonu yansıtarak alt tabakada bulunan bitüm tabakalarının ısınmasına ve çözülmesine mani olur.

Çatı Ses Yalıtımı Uygulamaları

Döşeme uygulamalarında ses problemi ortam veya darbe seslerinin yalıtılması problemi olarak anlaşılabilir.Özellikle ortamda bulunan sesin döşemeden geçmemesi için döşemenin bu membran titreşimi ile ses titreşimi yapamayacak seviyede ağır olmalıdır.Sıcak çatılarda bulunan değişik tabakalar ve bu tabakalar ile hareketli yükleri de taşıyacak biçimde hazırlanıp hesaplandığından, bu çeşit çatı döşemelerinde ortam sesinin problem oluşturması pek gündeme gelmez.Fakat, üzerinde gezilebilir sıcak özellikli çatılarda darbe sesinin problem yaratmaması için yüzer şap biçiminde bir uygulamadan olumlu sonuç alınır.

Soğuk özellikli çatılarda genel anlamda taşıyıcı döşeme ve kaplama arasında hava yastığının olması, ses yalıtımı bakımından olumlu bir sonuç verir.Bu özelliği sahip çatılarda gezilemeyeceğinden, darbe sesi de söz konusu olmayacaktır.

Forbes Decor Çatı Yalıtım İzmir ilinin her ilçesine hizmet vermektedir.

Çatı Tadilatı Nasıl Yapılır ?

Çatıda tadilatı yapılmadan önce bacanın dip kısımları, baca sıvaları, dereleri, çatı iskeleti, su vb. bütün çatı faktörleri uzman bir ekipce en ufak dateylara kadar dikkatli bir şekilde inceleme yapılmalıdır. Çok fazla şekilde hasar görmüş, tadilat yapılsa dahi verimli olmayacak durumda olan çatıların tadilatı yapılması yerine, doğru ayrıntılar ile yeni bir çatının yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Kiremit Çatı Kaplamalarının Tadilatı

Kiremitlerde döşemesi yapılması için çatıda bulunan merteklerin üzerine kiremit altı tahtası tabakasının çakılması ve bu tahta kaplamaların üzerine de özellikli bir su geçirmez bitümlü membran örtü serilmelidir.Bu örtü kiremitlerden sızabilecek suyun aşağı alana geçmesini önlemek için kullanılır.Çatı kiremitlerin tek tek kontrolü yapılmalı ve kırılmış olan kiremitler yenileri ile değiştirilmelidir.Bakım ve kontrol sürecinde kiremitler zarar görmeyecek şekilde üzerinde gezilmesine dikkat edilmelidir.

Baca Diplerinin Tadilatı

Bacanın dip kısımları, su geçirmez özellikli yalıtım malzemeleri ile suların sızma risklerine karşı korunmaktadır.Yalıtım malzemeleri hava koşullarının etkileriyle zamanla zarar görebilir, belirli periyotlarda bacanın dip kısımlarının kontrolü yapılarak yalıtım yeteneğini kaybetmiş yada kaybetmek üzere olan malzemelerin yenileri ile değişiminin yapılaması gerekir.

Çatı İskeleti Tadilatı

Taşıyıcı sistem olarak tahta kullanılan çatılarda dış faktörler nedeni ile zamanla kırılma, çürüme, esneme vb. hasarlar alabilir ve çatı sistemi kendisinden beklenen görevi tam olarak yerine getiremez, bu tür hasarlar çatı çökmelerine bile neden olabilir, hasarlı çatı iskeleti unsurları mutlaka yenileri ile değiştirilmelidir.

Su Yalıtım Örtüsü

Delinme, yırtılma yada yıpranmaya maruz kalan su yalıtım örtüleri, çatıda kullanılan yalıtım malzemeleri standardına göre yeni malzemeler ile değiştirilmelidir.

Su Dereleri

Dereler su yalıtım membranı yada sürme özellikli çatı yalıtımı malzemeleri ile kaplaması yapılır.Dereler gözden geçirilmesi yırtılan veya kalkış membranlar yenisi ile değiştirilmelidir.

Forbes Decor İzmir Çatı Tadilatı işlerini İzmir ilinin her semti ve ileçseinde gerçekleştirmeektedir.

Dış Alan Kaplama Yalıtım Nedir ?    

        Dış alan kaplama faaliyet uygulamaları, konutlara zarar teşkil eden rüzgar, kar, yağmur, güneş gibi hava şartlarına karşı verimli bir şekilde muhafaza olanağını sağlarken aynı süreçte binanın mimari olarak estetik şeklini de tamamlamak için de uygulanır. Dış alan kaplama uygulama faaliyeti ses iletimini minimize ederken su ve ısı yalıtımını da oluşturarak binanın ömrünün kalitesinin de uzatılmasını sağlar.

Dış Cephe Kaplama Yalıtım Malzemeleri

       Kaplamada kullanılan malzemeler, genel olarak binanın dizayn ve estetik tarzda görünmesi için uygun şekilde belirlenir ve uygulamasına geçilir. Türkiye’de genel anlamda ahşap, american siding, yalı baskı kaplamaları, prekast, kompozit (alucobont), alüminyum,  granit,  cam cephe ve doğal taş kaplamaları kullanılıyor, Avustralya, Kanada ve Amerika gibi devletlerde dış alan kuruluşları yaygın şekilde (ısıl koşullarına bağlı kalarak) ahşap dış alan kaplaması uygulamaları ile beraber, american siding dış alan kaplamaları uygulamaktadır.

 Isı  Yatılım Malzemlerinin Genel Özellikleri Nelerdir ?

İyi Isı yalıtım malzemeleri şu şekilde olmalıdır.

 

 • Isı yalıtım gereçlerinin ısı iletim kat sayılarını düşük olmalıdır.
 • Isı yalıtım gereçlerini hafif olmalıdır.
 • Isı yalıtım gereçlerinde koku olmamalıdır.
 • Su ve nem absorbe etme niteliği bulunmalıdır.
 • Haşerelerin ve bakteri yuva yapmasına elverişli olmamalıdır.
 • Çürümeye karşı dayanıklılık özelliğe sahip olmalıdır.
 • İlk özelliğini muhafaza etmelidir.
 • Yanmama özelliğinde olmalıdır.
 • Uzun süreli olmalıdır.
 • Taşınabilir olmalı ve insan sağlığına zarar teşkil etmemelidir.
 • Ekonomik  ve bulunması kolay olmalıdır.

Isı Yalıtımı Aşamaları Nelerdir ?

 

 • Yüzey Hazırlık
 • Subasman Profili Yerleştirme
 • Isı Yalıtım Levhaları Dübelleme
 • Fileli Sıva Uygulama
 • Dış Cephe Boya ve Dekoratif Kaplama
 • Köşe Profilleri Yerleştirme
 • Isı Yalıtım Levhaları Yapıştırma

Isı Yalıtımda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

 

 • Isı yalıtımı faaliyetinde minimum 3 cm ve üzeri ısı yalıtım uygulaması levhasının faaliyet kullanımı sağlanmalıdır.
 • Uygulanan ısı yalıtım faaliyetlerinde m² başına minimum 6 tane mekanik dübel kullanılmalıdır.
 • Dış alan ısı yalıtım faaliyetlerinde kullanılacak aparatların birbirleri ile uyum sağlaması ve kalitelerinin ülkeler arası standartlara uyum göstermesi önemli bir detaydır.
 • Isı yalıtım levhalarının kullanım kabul edilir şekillerde yapılmalıdır.Bu durumda hem ısı köprülerinin meydana gelmesi önlenecek hem de levhaların basınç yapacak ağırlığın dengeli dağılmasını ayarlanacaktır.
 • Arz edilen netice ve tasarrufun elde edilmesi adına ısı izolasyon faaliyetlerinin mutlaka dış alanlarda yapılması gerekmektedir.Böylece hem bina malzemelerinin ısıyı depolamasından faydalanılacak hem de bina malzemelerini bütün dış faktörlerden muhafaza edecektir.Konutların iç alanlarda yapılan ısı yalıtım faaliyetleri ile küflen ve rutubete sebebiyet vereceğinden zamanla binalara faydasından çok zarar teşkil edecektir.
 • Isı yalıtım (mantolama) faaliyetinin verimli olması, kullanılan malzeme ile beraber işi yapan personelin bilgi ve yeteneğine de bağlıdır.Uygulama süreçlerinin hepsini teknik personelin kontrolünü yapması, muhtemel tehdit uygulama esnasında engellenmelidir.

Isı Yalıtım Uygulaması Nasıl Yapılır?
    

       Dış alan ısı yalıtımın yapılacağı yüzey kirden, yağdan, tozdan ve nemden arındırılmaktadır.Kabarma veya dökülme olan yerler tel fırça ile temizlemesi yapıldıktan sonra, kırık ve çatlak yerler dolgular  ile onarılmaktadır.Yapılacak ısı yalıtım levhalarının uzun kenarı zemine paralel yerleştirilerek düzgün bir hat meydana getirilmesi sağlanmakta ve çerçeve ile yapıştırıcı sürülmüş olan levhalar, subasman profiline oturtularak duvara monte edilmektedir.
 
       Isı yalıtım levhalarının yapıştırılacak yerlerinin kenarları çerçeve yönetimi ile yapıştırıcı sürülmekte, levhaların ortalarına noktasal yapıştırıcı sürülerek ve uygunluğu kabul edilmiş dizim şekli ile duvara yapıştırılmaktadır. Levhaların duvara yapıştırılması sırasında ısı köprülerinin meydana gelmesini önlemek amacıyla kenarlardan çıkan harçlar mutlaka temizlenmelidir. Yapıştırmada kullanılan harç kuruduktan sonra (24 saat)  türbülans ve rüzgar etkilerini engellemek için dübelleme yapılmaktadır. Ülkeler arası standartlar uygulamalarında m² başına 6 tane tespit dübeli harcanmaktadır. Köşe alanlarda rüzgar ve suyun etkisiyle meydana gelebilecek ayrılma tehlikelerini önlemek ve düzgün köşe alanları elde etmek adına köşegenleri yerleştirme işlemi uygulanmaktadır. Denizlik, dilatasyon, damlalık vb. gereçleri ihtiyaç duyulan alanlara uygulanmaktadır.Isı yalıtım levhalarına ilk kat sıvalama yapılmakta ve donatı filesi sıvaya gömülecek biçimde konmalıdır.Sıvanın kurumasına beklemeden daha kalın olan ikinci kat sıvanın yapılması gerekmektedir. Sıva tamamen kuruyunca çimento  mala yardımı ile son kat olan kaplama yüzeye bir efekt verilerek uygulanmakta ve dış alana boya yapılarak ısı yalıtım işlemi bitirilmektedir.

Isı Yalıtım Malzemeleri Nelerdir ?

Bitişik yapı gereçlerinin ısı iletim direncini yükseltmek veya dış alana giden ısı oranını en aza indirmek için uygulanan Alman DIN 4108 ve TS 825 şartlarına uygun ısı iletim kat oranı 0,060 kcal/mh oC değerinin alt seviyesinde olan malzemelere denir. Bu değerin üzerinde olan malzemeler de yapı malzemesinin ismini almaktadır. Isı yalıtım malzemeleri binaların çatı, duvar ve döşeme faktörlerini meydana getiren yapı unsurlarında ve tesisat yalıtımında faaliyete konmaktadır.

Bu malzemeler ile beraber pencerelerde uygulanan özelliğe sahip doğramalar ve yalıtım camı üniteleri de verimli ısı yalıtımında büyük önem arz etmektedir.En iyi ısı yalıtım malzemeleri net bir şekilde belirleyebilmek için ısı yalıtım gereçlerinin niteliklerini iyi bilmek gerekir.

Isı Yalıtım Çeşitleri Nelerdir ?

Döşemelerde Isı Yalıtım

      Yapı unsurlarındaki gibi döşemelerde de ısılar muhafaza edilmemektedir. Isının muhafaza edilememesi müstakil binalarda % 20 oranında iken çok katlı yapılarda ise bu oran % 6 civarındadır. Döşemelerde, suya dayanıklılık özelliği olan basınçlı yüksek ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.Uygulanacak su yalıtım faaliyeti döşeme yapılarak uygulanan betonun ve yalıtım levhalarının üstüne veya altına yapılabilmektedir. Soğuk yerlerde olan konutların iç ısısı ile zemin ısısı arasındaki farkın yüksek olması halinde, zeminin üzerine yapılan döşemede de ısı yalıtımının yapılmalıdır.

Pencerelerde Isı Yalıtımı

     Pencereler, sıcaklık kaybının en çok yaşandığı yapı elemanlarıdır, pencerelerin toplam sıcaklık kaybının en büyük kısmı, transmisyon sıcaklık kaybı ve derzlerin sebebiyet verdiği sıcaklık kayıpları meydana getirmektedir.Yüksek binalarda %7 tek katlı binalarda ise %20 oranında sıcaklık kaybına sebebiyet vermektedir.Pencereler kış aylarında güneş ışığını alarak sıcaklık kazanmakta fakat güneş ışığı almadığında ise kazandığı sıcaklığı hemen yitirmektedir.Doğrama çeşitleri ( pvc, ahşap, metal) göre pencere türleri ısı geçirme kat sayıları açısından farklılık arz etmektedir. Çerçeveden meydana gelen ısı kayıpları camlardaki ısı kayıplarındaki oranlar daha önemlidir.Çerçeveler ısı kayıpları bakımdan soğuk köprü olarak görevini almakta, bu sebeple çerçevelerde kullanımı yapılacak malzemenin ısı iletim oranları düşük olmalıdır.Son zamanlarda sıcaklık köprüsünün ve plastik doğrama gereçlerinin etkisini indirgeyecek konstrüksiyonların faaliyetine geçilmiştir

     Odalardaki en sıcak yer radyatörlerin arka kısımlarıdır.Odanın ısısı 20°C iken radyatörlerin arka kısımlarındaki ısı oranı 45°C kadar yükselmektedir.Termodinamik yasaları şartları olarak iki yer arasındaki ısı farkı ne kadar çok ise ısı geçişi o denli çok olmaktadır.Dış alan ile en fazla ısı farkı olan ve ısının en fazla kaybedildiği yerlerden birisi de radyatörlerin arka kısımlarıdır.

Çatı Isı Yalıtımı

        Yapıların nem oranı ile beraber ısı oranı da son derece önem arz etmektedir.Isı oranı için konut yalıtımının yapılması gerekmekte ve diğer yapı faktörleri gibi çatılarda bu izolasyon faaliyetine dahil olmalıdır.Konutlar, suyun iç kısımda buhar olup dış alanda yoğunlaşacağı biçimde tasarı yapılmalıdır.Su buharının konutlarda yoğunlaşmadan dış alana gönderilebilmesi ve vantilasyon yardımıyla havanın daha çok su tutabilmesi için yapı ve yalıtım gereçlerinin suyun buhar olup yoğunlaşmasına müsaade etmeyecek biçimde ayarlanması gerekmektedir.Gündüz ile gece arasındaki ısı farkları sebebiyle binalarda ısı hareketliliği oluşmaktadır.Çatılarda gerçekleşecek yalıtım uygulamaları ile bu ısı hareketlilik belli seviyelerde sabit hale getirilecektir.

 • 1
 • 2