Pasif Ev

Pasif Evlerin Avantajları Nelerdir ?

     Az miktarda enerji tüketerek ısıtma ve soğutma yapabilir. Normal yapılara uygun olarak %90 civarında enerji tasarrufu sağlanır. Pasif ev ısıtma ve soğutma için tüketilen enerji metrekarede başına 15 kilowatt saattir. Isıtma, soğutma, aydınlatma, sıcak su, havalandırma ve elektrik kullanımını kapsayan primer enerji gereksinimi ise 120 kilowatt saattir.

Pasif evler, şuanki zamanda enerji tasarrufunda gelinen en son nokta olmasa da enerji kaliteliğinde de en temel nokta özelliğindedir.Pasif binalar, ısı geri kazandırmalı havalandırma sistemi ile bina içine devamlı temiz hava sağlayarak konutlardaki bireylerin konforunu da önemli seviyede yükselmiştir.

Pasif Ev Projelendirme Ve İnşaat Aşaması Nelerdir ?   

   Mevcut yapı yönetmelikleriyle kıyaslandığında eksiği olmayan pasif yapı standartlarına uygun proje oluşturmak hem uzun hem de zor bir süreçtir, uygulayan kişilerin bu konuda tecrübeli ve bilinçli olması gerekmektedir.

 Pasif ev standardı var olan binaları iyileştirmek amacı ile de kullanılabilmektedir. Fakat eski binalarda yaşanan bazı aksaklıklar sebebiyle pasif ev enstitüsü 2012 senesinde iyileştirme projeleri adına yeni bir enerji verimliliği standardı olan EnerPhit’i geliştirmiştir. Tüm mekanik, mimari ve elektrik koordinasyonları ve çizimlerinin enstitüye verilecek şekilde hazırlanmış olması ve proje aşamasında PHPP programıyla enerji sarfiyatının modellenmesi gerekmektedir.

Pasif Evlerin Temel Tasarım Özellikleri Nelerdir ?

  • Yüksek seviyede yalıtım.
  • Yüksek yalıtımlı ve performanslı pencere, kapı sitemleri.Pasif binalar, güneye bakan ikili yada üçlü camlar aracılığıyla güneş enerjisini toplayarak, hemen veya ileride kullanımı için saklamaktadır.
  • Havayı sızdırmayan bina kabuğu.
  • Yüksek kalite özelliğine sahip ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi.
  • Yenilenebilir özelliğine sahip enerji sistemi entegrasyonu.

Pasif Ev Nedir ?

 
      Almanca olarak Passivehausen kelimesinden gelmektedir.Almanca haus ev olarak kullanılmaktadır. Pasif ev, ekonomik, enerji verimli, konforlu ve çevre dostu olan bir bina standardıdır. 1991’de geliştirilen bu standart ülkeler arası enerji standartlarının lider olanıdır. Sertifikalandırma işlemini ise Almanya’da bulunan  Darmstadt  enstitüsü yapmaktadır. Dünyada elli bin üzerinde örneği vardır, Almanya ve Avusturya bu hususta en iyi örnekleri vermektedir. Ülkemizde inşaat süresi ve maliyetleri nedeni ile kolay kabul edilmektedir.

Konunun uzmanları, bir ay gibi kısa bir zamanda inşa edilebilen, harcanan zaman, malzeme ve  maliyeti asgari düzeye indiren prefabrik evlerin yaygınlaşması ile ülkemizde de pasif ev kullanımının artacağını tahmin edilmektedir.