Su Yalıtımı

Çatı Yalıtım Uygulaması Nasıl Yapılır? ; Çatı yalıtım Uygulaması günümüz teknolojisi ve ürün çeşitliliğinin artması ile sayılamayacak kadar çok uygulama mevcuttur. Aşağıda en çok uygulanan yöntemleri bulacaksınız.

Çatı Su ve Buhar Yalıtımı Uygulamaları

Kar ve yağışla birlikte oluşan sularının uzaklaştırılması, kaplama ve eğim esaslı çatılarda çatının şekli bakımından önemli bir problem oluşturmazken, eğimi bulunmayan teras çatılarda bu suların küçük eğimlerle su gideri merkezlerine yönlendirilmesiyle çözümlenir.Bina iç hacminde meydana gelebilecek su buharı basıncı sebebiyle bu hacmi kapsayan tüm yapı unsurlarından geçerek dış alana çıkmak isteyecektir.Oluşan bu su buharının uzak alana gönderilmesi, çatı çeşitlerine uygun değişiklik arz eder.

Soğuk çatılarda iç hacimlerde meydana gelebilecek su buharı, bulunuyorsa betonarme taşıyıcı döşemeyi, böyle bir döşeme bulunmuyorsa hacmin tavanına geçerek üstteki hava tabakasına erişecektir.Su buharı burada bina çatısının kaplama yerinden ve özellikle kaplama esaslı örtü gereçlerinin (kiremit, metal kaplama vb.) aralıklarından direk atmosfere çıkacaktır.Fakat, sıcak çatıda yağmur sularının aşağı alana geçmesine mani olan su yalıtım tabakası su buharının dış alana geçişini de önleyeceğinden özel bir tedbir alınarak su buharının basit bir şekilde dış alana çıkması sağlanmalıdır.

Çatı Işık / Radyasyon Yalıtımı Uygulamaları

Sıcak çatıların ışık ve radyasyon ile bağlantısı ışık ihtiyacı ve radyasyondan muhafaza şeklinde de ele alınabilir.Işık ihtiyacı için sıcak çatılarda çatı ışıklandırma sistemleri yapılır.Bunlar, sıcak çatı altındaki alanlara ışık sağlamak üzere faaliyet ettirilmektedir.

Radyasyon, sıcak çatıların muhafaza etmesi gereken bir faktördür.Özellikle bitüm ve benzeri siyah veya koyu renge sahip sıcak çatı son tabakalarından, güne radyasyon faktörünün negatif etkilerinden korunması için radyasyon koruyucuları kullanılır.Bu unsurların başında beyaz renkli yuvarlak şekildeki çakıllar gelir.Bu malzeme son bitümlü tabakaların üzerine 1-2 cm büyüklükte bitümle yapıştırılmış ince çakıl tabakası halinde, bunun üzerine de 4-5 cm ebatların beyaz renge sahip serbest çakılın serilmesi şeklinde kullanılır.Çakılın beyaz rengi radyasyonu yansıtarak alt tabakada bulunan bitüm tabakalarının ısınmasına ve çözülmesine mani olur.

Çatı Ses Yalıtımı Uygulamaları

Döşeme uygulamalarında ses problemi ortam veya darbe seslerinin yalıtılması problemi olarak anlaşılabilir.Özellikle ortamda bulunan sesin döşemeden geçmemesi için döşemenin bu membran titreşimi ile ses titreşimi yapamayacak seviyede ağır olmalıdır.Sıcak çatılarda bulunan değişik tabakalar ve bu tabakalar ile hareketli yükleri de taşıyacak biçimde hazırlanıp hesaplandığından, bu çeşit çatı döşemelerinde ortam sesinin problem oluşturması pek gündeme gelmez.Fakat, üzerinde gezilebilir sıcak özellikli çatılarda darbe sesinin problem yaratmaması için yüzer şap biçiminde bir uygulamadan olumlu sonuç alınır.

Soğuk özellikli çatılarda genel anlamda taşıyıcı döşeme ve kaplama arasında hava yastığının olması, ses yalıtımı bakımından olumlu bir sonuç verir.Bu özelliği sahip çatılarda gezilemeyeceğinden, darbe sesi de söz konusu olmayacaktır.

Forbes Decor Çatı Yalıtım İzmir ilinin her ilçesine hizmet vermektedir.

Su Yalıtımı  Nedir ?   

       Konutlarınıza zararda bulunan en önemli unsurlardan birisi de sudur ve konutlar yağmur, toprağın nemi, kar, zemindeki yeraltı suyu gibi dış faktörlerden su ile banyo ve lavabolarda uygulanan iç kaynaklı sulara maruz kalmaktadır.Binalarımızı ve konforumuzu, tehdit eden sulardan muhafaza etmek için gerçekleşen bu işlemlere su yalıtımı uygulamaları denir.
 
       Konutlarınıza geçen su, taşıyıcı bölümlerde yer alan demirlerin paslanmasına ve taşıma kapasitesinin düşmesine neden olur.Su, betonarme yapının çürümesine ve çatlamasına sebebiyet vermektedir.Su yalıtım faaliyeti uygulamaları güvenli konutlar ile beraber bakteri ve küfün meydana gelmesi engellenmiş olmakla birlikte, sağlıklı ve konforlu alanlara sahip olmamızı da sağlamış olur.

      Su yalıtım faaliyet uygulamaları, konutlarınıza suyun sızma olasılığı olan yerlerde gerçekleştirilmektedir.

Bunlar; toprak ile teması bulunan duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler, suyun yapı dışında birikebileceği yada suyun basabileceği seviyenin altında bulunan dış duvarlar, balkonlar, teras ve eğim bulunan çatılar ile banyo, lavabo gibi ıslak hacimli yerler şeklinde sıralaması yapılmaktadır.Su yalıtımının bir diğer uygulama yerinde suyun bulunmasını istediğimiz su deposu, suni gölet ve havuz gibi yapı bölgeleridir.

Su Yalıtımı Nasıl Yapılır?

     Su izolasyonu faaliyetlerinde sentetik örtüler veya polimer bitümlü ve sürme su yalıtım malzemeleri kullanılır.Yalıtım uygulamaları ile konutlarınıza geçen su, süzgeçler ve yağmur suyu drenaj boruları ile yapıdan uzak alanlara gönderilmektedir. Yalıtım ile korunması istenilen yapıların suya ne ölçüde maruz kaldığı önem arz etmektedir.Suyu kapiler şeklinde mi bünyesine katmaktadır yoksa basınç altında mı ? Zeminde bulunan suyu mu yoksa yağış şekli mi binayı etkilemektedir ?

Su Yalıtımı İzmir ve diğer faaliyet alanlarımız ile ilgili her türlü sorularınızı uzmanlarımıza sorabilirsiniz.

Drenaj Nasıl Yapılır?

Aşağıda adım adım drenaj nasıl yapılır sorusunun cevabı yer almaktadır.

 • Konut etrafında bulunan ve çalışmaya engel teşkil edebilecek ağaç vb. bitkiler sökülerek uygun başka bir alana dikilmelidir.
 • Kepçe yada el ile kazılara başlanır.
 • Ana logara olan uzaklık ve uzaklığın eğimi incelenir.
 • Açılacak tranşenin standart derinligi 1.7 m olmalıdır.Genişliğinde ise serbest çalışılabilir.
 • Temelin alt düzeyine kadar kazılır.
 • Binanın duvarları temizlendikten sonra yıkanır ve kurumaya bırakılır.
 • Fazla hafriyat döküm alanına gönderilir.
 • Duvarların ve temelin kuruması ile beraber zeminde sıvı membran faaliyetine başlanır.
 • PP3000 cam elyaflı ve keçeli  bir malzeme ile ısıtılma sağlanırken ilave alanları 20 -30 cm olacak biçimde üst üste getirilir ve mebran uygulaması gerçekleşir.
 • 100’lük drenflex drenaj borusunun temelin üstüne yada temel kirişi altına yastıklama yöntemi ile döşeme işlemine başlanır.
 • Drenflex borusu üzerine geotekstil serilerek mıcır dolgusu uygulanır.
 • Duvar su izolasyonu membranın yıpranmasını önlemek amacı ile subasman kotu yardımıyla drenfileks borusuna drenaj levhası konulur.
 • Bütün bu uygulamalardan sonra bina tesisatlarına yapılmış bir zarar var ise anında tadilatı gerçekleşir.
 • Açılan tranşen doldurulur.
 • Bina çevresine 50 – 80 cm ebatlarında tretuvar betonu yapılır.
 • Tretuvar beton oluklu karo taşı ile döşenir.
 • Drenflex ve çatı inişleri ile yağmur suyu bacası bağlantı noktalarının yapılmasına özen gösterilir.
 • Bahçe ve konut girişi eski durumuna getirilir,  test ile beraber proje teslim edilir.

Drenaj Uygulamaları İzmir ilinin her semtine hizmet vermekteyiz.

Drenaj Çeşitleri Nelerdir ?

İç Drenaj

      Dış drenaj yapma olasılığı bulunmuyorsa bodrum katında uygulanan drenaj şeklidir. Genellikle konutların merkezi alanında bodrum döşemesi minimum  2 m derinlikte ve 50×50 cm ebatlarında bir kuyu biçiminde yapılmaktadır. Kuyu harçsız moloz taş duvar şeklinde örülmekte ve üzeri beton veya sac bir kapakla kapatılmaktadır. Kuyu üzerine, otomatik çalışan bir su motoru konulmalıdır.Bir ucu suyun akacağı yere bağlanan ve su motoru ile de bağlantısı bulunan bir su borusunun diğer ucu da kuyuya indirilmekte fakat boru, kuyu tabanından 15-20 cm yukarıda bırakılmakta ve ucuna da bir süzgeç yerleştirilir. Zeminden sızan su bodrumun taban seviyesinden 40-50 cm aşağı seviyesine kadar yükseldiğinde su pompası işlemekte ve suyun dışarı atılmaktadır. Drenaj Çeşitleri uygulamaları aşada yer almaktadır.

Dış Drenaj    

        İç drenajdan farkı, konut etrafındaki temel duvarından 50-100 cm kadar dış alanda ve temel tabanından 30-50 cm daha derinde %5-10 eğimli olan bir kanal açılıp ve kanal tabanına genellikle 20 cm ebatında beton veya kil künkler-büzler 2-4 cm mesafeler ile döşenmektedirler.Künklerin ilave yerlerinin alt yarısı, çimento ile kapatılır.Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurulup iyice sıkıştırılır ve kil dolgu ve künklerin önce büyük, sonra ufak taş parçalarının yardımı ile, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulma yapılmaktadır.Drenaj kanalının köşe yaptığı alanlarda, minimum 50×50 cm ebatlarında ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş veya beton rögarlar-bacalar yapılmakta, künkler bu rögalara bağlanmakta ve minimum seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb. alanlarına bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılmaktadır.
    
        Drenaj da künk yerine  oluklu ve delikli plastik borular da kullanılmaktadır. Çapları 10-20 cm, boyları da 100 m’ye kadar olan bu borular, hafif ve işçiliklerin kolay olması açısından tercih edilirler.Basit drenajlarda ise büyük taş parçalarıyla, plaka taşlar ile yada tuğlalarda da drenaj yapılabilmektedir.

Drenaj Nedir ?

“Drenaj binanın temelinde, konutları, yüzeysel ve yer altı sularının meydana getireceği zararlardan muhafaza etme gaye ile uygulanan su ve nem yalıtım faaliyetinin özel bir uzmanlık işidir. Genel bir tanım ile temellerde bulunan nem – su yalıtımı yer altı yüzey ve sızıntı ile oluşan suların yanı sıra kar ve buzun erimesinden meydan gelen sulardan binayı muhafaza etmek amacıyla yapılmaktadır.”

Konutların temelleri su yalıtımı tabakası meydana getirilmeden tamamlanmışsa, suya karşı muhafaza yalnız perde duvarlarda yapılacak yalıtım tabakası ve binayı çepeçevre saracak drenaj hattıyla sağlanacaktır. Hattın tıkanmaması bu tür yalıtımlarda hayati önem arz etmektedir.

Dreneaj Uygulaması Nasıl Yapılır?

Temel su yalıtımlarında polimer bitüm membranlarla su yalıtımı faaliyeti uygulanırken, iki kat membranla uygulama yapılması ve bu membranların polyester keçe taşıyıcılı olması önerilmektedir. Su yalıtımının toprak ile temas ettiği yerlerde noktasal yıpranmaları önlemek üzere bir koruyucu katman meydana getirmesi gerekmekte ve gerçekte zor ve kritik bir uygulama olan temelde su yalıtımı faaliyetinde, yalıtımın temel prensibi olan drenajlı yalıtım faaliyeti gerekmektedir. Yalıtım kaçakları halinde, sızıntı sularını minimize edeceği gibi, uygulama esnasında da kuru bir yüzeyde işleyişi sağlamaktadır. Fakat unutulmaması gereken gerçek de drenajın hiçbir zaman yalıtımın yerini alamayacağıdır. Her ne kadar faaliyeti modern malzemeler gerçekleşse de yalıtıma suyun ulaşma olasılığı bulunmaktadır.Temel su yalıtımı faaliyetlerinde drenaj, suyun basıncını azaltma görevini üstlenmektedir.

Forbes Decor Drenaj İzmir ilinin her ilçesine hizmetimiz vardır.