Yalıtım

Çatı Yalıtım Uygulaması Nasıl Yapılır? ; Çatı yalıtım Uygulaması günümüz teknolojisi ve ürün çeşitliliğinin artması ile sayılamayacak kadar çok uygulama mevcuttur. Aşağıda en çok uygulanan yöntemleri bulacaksınız.

Çatı Su ve Buhar Yalıtımı Uygulamaları

Kar ve yağışla birlikte oluşan sularının uzaklaştırılması, kaplama ve eğim esaslı çatılarda çatının şekli bakımından önemli bir problem oluşturmazken, eğimi bulunmayan teras çatılarda bu suların küçük eğimlerle su gideri merkezlerine yönlendirilmesiyle çözümlenir.Bina iç hacminde meydana gelebilecek su buharı basıncı sebebiyle bu hacmi kapsayan tüm yapı unsurlarından geçerek dış alana çıkmak isteyecektir.Oluşan bu su buharının uzak alana gönderilmesi, çatı çeşitlerine uygun değişiklik arz eder.

Soğuk çatılarda iç hacimlerde meydana gelebilecek su buharı, bulunuyorsa betonarme taşıyıcı döşemeyi, böyle bir döşeme bulunmuyorsa hacmin tavanına geçerek üstteki hava tabakasına erişecektir.Su buharı burada bina çatısının kaplama yerinden ve özellikle kaplama esaslı örtü gereçlerinin (kiremit, metal kaplama vb.) aralıklarından direk atmosfere çıkacaktır.Fakat, sıcak çatıda yağmur sularının aşağı alana geçmesine mani olan su yalıtım tabakası su buharının dış alana geçişini de önleyeceğinden özel bir tedbir alınarak su buharının basit bir şekilde dış alana çıkması sağlanmalıdır.

Çatı Işık / Radyasyon Yalıtımı Uygulamaları

Sıcak çatıların ışık ve radyasyon ile bağlantısı ışık ihtiyacı ve radyasyondan muhafaza şeklinde de ele alınabilir.Işık ihtiyacı için sıcak çatılarda çatı ışıklandırma sistemleri yapılır.Bunlar, sıcak çatı altındaki alanlara ışık sağlamak üzere faaliyet ettirilmektedir.

Radyasyon, sıcak çatıların muhafaza etmesi gereken bir faktördür.Özellikle bitüm ve benzeri siyah veya koyu renge sahip sıcak çatı son tabakalarından, güne radyasyon faktörünün negatif etkilerinden korunması için radyasyon koruyucuları kullanılır.Bu unsurların başında beyaz renkli yuvarlak şekildeki çakıllar gelir.Bu malzeme son bitümlü tabakaların üzerine 1-2 cm büyüklükte bitümle yapıştırılmış ince çakıl tabakası halinde, bunun üzerine de 4-5 cm ebatların beyaz renge sahip serbest çakılın serilmesi şeklinde kullanılır.Çakılın beyaz rengi radyasyonu yansıtarak alt tabakada bulunan bitüm tabakalarının ısınmasına ve çözülmesine mani olur.

Çatı Ses Yalıtımı Uygulamaları

Döşeme uygulamalarında ses problemi ortam veya darbe seslerinin yalıtılması problemi olarak anlaşılabilir.Özellikle ortamda bulunan sesin döşemeden geçmemesi için döşemenin bu membran titreşimi ile ses titreşimi yapamayacak seviyede ağır olmalıdır.Sıcak çatılarda bulunan değişik tabakalar ve bu tabakalar ile hareketli yükleri de taşıyacak biçimde hazırlanıp hesaplandığından, bu çeşit çatı döşemelerinde ortam sesinin problem oluşturması pek gündeme gelmez.Fakat, üzerinde gezilebilir sıcak özellikli çatılarda darbe sesinin problem yaratmaması için yüzer şap biçiminde bir uygulamadan olumlu sonuç alınır.

Soğuk özellikli çatılarda genel anlamda taşıyıcı döşeme ve kaplama arasında hava yastığının olması, ses yalıtımı bakımından olumlu bir sonuç verir.Bu özelliği sahip çatılarda gezilemeyeceğinden, darbe sesi de söz konusu olmayacaktır.

Forbes Decor Çatı Yalıtım İzmir ilinin her ilçesine hizmet vermektedir.

Çatı Çeşitleri Nelerdir ?

Çatı sistemleri kullanımına, suyun akış şekline, havalnadırmasına ve diğer unsurlara göre çatı çeşitleri bulunabilmektedir. Aşağıda bu konuyla ilgili deytaylı bilgi mevcuttur.

Kullanım Şekline Göre

Üzerinde Gezilebilen Çatılar : Bu çatılarda çatı üzeri bahçe, teras, açık veya kapalı otopark şeklinde kullanılmak üzere dizayn edilirler.

Üzerinde Gezilemeyen Çatılar : Bu çatılar, eğimli veya düz özelliğe sahip olabilecekleri gibi, sadece bakım ve onarım için üzerinde dolaşılabilir.

Yağış Suyunun Akışına Göre

Dışa Akışlı Çatılar : Yağmurun yağması ile oluşan sular, çatının şekli sebebiyle çatının dış kısmana doğru akış gösterdiğinden bu çatılara dış akışlı çatılar ismi verilir.

İçe Akışlı Çatılar : Yağmurun yağması ile oluşan sular, çatının şekli sebebiyle çatının iç kısmına doğru akış gösterdiğinden bu çatılara içe akışlı çatılar denir.

Eğimine Göre

Eğimi Az Çatılar : Eğimleri %0’dan %25’e kadar olan çatılar bu sınıfa dahil olmaktadır.

Eğimi Çok Çatılar : Bu çeşit çatıların eğim oranı %25 ve daha büyük değerlere sahiptir.

Değişken Eğimli Çatılar : Bu çatı türlerinde eğim değişken bir özellik göstermektedir. Tonoz, kubbe ve kabuk gibi yüzeylerin eğimleri 0-90o arasında değişkenlik gösterebildiğinden, bu tür yüzeyler bu gruba dahil olmaktadır.

Kaplama Malzemelerine Göre

Kullanılacak örtü malzemesine göre çatıların kategorilere ayrılması, malzemenin çeşidine uygun yapılır.

Çimento esaslı donatılı levha kaplamalı, metal kaplamalı, kiremit kaplamalı, cam kaplamalı, polimer kaplamalı, bitüm kaplamalı, doğal taş kaplamalı, toprak kaplamalı, bitkisel kaplamalı çatılar.

Biçimine Göre Çatı Çeşitleri

Çatılar şekillerine göre aşağıdaki gibi sınıflara ayrılabilirler.
Tek yüzeyli, kırma, beşik örtülü, külah, mansard, kubbe, şed, düz veya az eğimli çatılar.

Çatı Arası Havasına Göre Çatı Çeşitleri

Çatı Arası Havası Olan Çatılar : Bu çatı türlerinde koruyucu ve örtü katmanlarıyla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası mevcuttur.

Çatı Arası Havası Olmayan Çatılar : Bu çatı türlerinde koruyucu ve örtü katmanlarıyla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası bulunmamaktadır.

Taşıyıcılık Niteliğine Göre Çatı Çeşitleri

Asma çatılar, oturtma çatılar, karma çatılar şeklinde üç sınıfa ayrılırlar.

İzmir Çatı sistemleri ile ilgili Forbes Decor uzmanlarına danışabilirsiniz.

 

Çatı Tadilatı Nasıl Yapılır ?

Çatıda tadilatı yapılmadan önce bacanın dip kısımları, baca sıvaları, dereleri, çatı iskeleti, su vb. bütün çatı faktörleri uzman bir ekipce en ufak dateylara kadar dikkatli bir şekilde inceleme yapılmalıdır. Çok fazla şekilde hasar görmüş, tadilat yapılsa dahi verimli olmayacak durumda olan çatıların tadilatı yapılması yerine, doğru ayrıntılar ile yeni bir çatının yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Kiremit Çatı Kaplamalarının Tadilatı

Kiremitlerde döşemesi yapılması için çatıda bulunan merteklerin üzerine kiremit altı tahtası tabakasının çakılması ve bu tahta kaplamaların üzerine de özellikli bir su geçirmez bitümlü membran örtü serilmelidir.Bu örtü kiremitlerden sızabilecek suyun aşağı alana geçmesini önlemek için kullanılır.Çatı kiremitlerin tek tek kontrolü yapılmalı ve kırılmış olan kiremitler yenileri ile değiştirilmelidir.Bakım ve kontrol sürecinde kiremitler zarar görmeyecek şekilde üzerinde gezilmesine dikkat edilmelidir.

Baca Diplerinin Tadilatı

Bacanın dip kısımları, su geçirmez özellikli yalıtım malzemeleri ile suların sızma risklerine karşı korunmaktadır.Yalıtım malzemeleri hava koşullarının etkileriyle zamanla zarar görebilir, belirli periyotlarda bacanın dip kısımlarının kontrolü yapılarak yalıtım yeteneğini kaybetmiş yada kaybetmek üzere olan malzemelerin yenileri ile değişiminin yapılaması gerekir.

Çatı İskeleti Tadilatı

Taşıyıcı sistem olarak tahta kullanılan çatılarda dış faktörler nedeni ile zamanla kırılma, çürüme, esneme vb. hasarlar alabilir ve çatı sistemi kendisinden beklenen görevi tam olarak yerine getiremez, bu tür hasarlar çatı çökmelerine bile neden olabilir, hasarlı çatı iskeleti unsurları mutlaka yenileri ile değiştirilmelidir.

Su Yalıtım Örtüsü

Delinme, yırtılma yada yıpranmaya maruz kalan su yalıtım örtüleri, çatıda kullanılan yalıtım malzemeleri standardına göre yeni malzemeler ile değiştirilmelidir.

Su Dereleri

Dereler su yalıtım membranı yada sürme özellikli çatı yalıtımı malzemeleri ile kaplaması yapılır.Dereler gözden geçirilmesi yırtılan veya kalkış membranlar yenisi ile değiştirilmelidir.

Forbes Decor İzmir Çatı Tadilatı işlerini İzmir ilinin her semti ve ileçseinde gerçekleştirmeektedir.

Fugalı Mantolama Nedir ?

     
        Isı yalıtım için uygulanan Fugalı kaplama 6 değişik kimyasal ve farklı minerallerden meydana gelmektedir ve zor hava koşullarına dayanınıkları fazla olduğundan olumsuz hava şartlarından etkilenmemekte dolayısıyla EPS yalıtım levhaları üzerinde yüksek dayanılılık özelliği göstermektedir.

        Fugalı mantolama kaplama uygulamaları 2 değişik yöntem ile uygulaması yapılmaktadır ve konutlarınızın önemi artırmaktadır.

1- Dış alan yalıtımın uygulaması yapılırken kullanılan levhalar (EPS, XPS vb.) duvara yukarıya aşağıdan kadar tespit edilir, fuga kanallarının istenilen yerleri özel kesim aletlerinin yardımı ile açılarak alüminyum fuga profilleri monte edilir.

2- Özel olarak imalatı yapılan fuga profilleri, mantolama levhaları ile beraber uygulanmaktadır, kesim uygulamasının yapmasına ihtiyaç yoktur.Birinci metod daha hızlı yapılabilir, birleştikleri yerlerde ısı köprüleri meydana gelmez.

Fugalı Kaplama İzmir uygulama için Forbes Decor uzmanlarına danışabilirsiniz.

Drenaj Nasıl Yapılır?

Aşağıda adım adım drenaj nasıl yapılır sorusunun cevabı yer almaktadır.

 • Konut etrafında bulunan ve çalışmaya engel teşkil edebilecek ağaç vb. bitkiler sökülerek uygun başka bir alana dikilmelidir.
 • Kepçe yada el ile kazılara başlanır.
 • Ana logara olan uzaklık ve uzaklığın eğimi incelenir.
 • Açılacak tranşenin standart derinligi 1.7 m olmalıdır.Genişliğinde ise serbest çalışılabilir.
 • Temelin alt düzeyine kadar kazılır.
 • Binanın duvarları temizlendikten sonra yıkanır ve kurumaya bırakılır.
 • Fazla hafriyat döküm alanına gönderilir.
 • Duvarların ve temelin kuruması ile beraber zeminde sıvı membran faaliyetine başlanır.
 • PP3000 cam elyaflı ve keçeli  bir malzeme ile ısıtılma sağlanırken ilave alanları 20 -30 cm olacak biçimde üst üste getirilir ve mebran uygulaması gerçekleşir.
 • 100’lük drenflex drenaj borusunun temelin üstüne yada temel kirişi altına yastıklama yöntemi ile döşeme işlemine başlanır.
 • Drenflex borusu üzerine geotekstil serilerek mıcır dolgusu uygulanır.
 • Duvar su izolasyonu membranın yıpranmasını önlemek amacı ile subasman kotu yardımıyla drenfileks borusuna drenaj levhası konulur.
 • Bütün bu uygulamalardan sonra bina tesisatlarına yapılmış bir zarar var ise anında tadilatı gerçekleşir.
 • Açılan tranşen doldurulur.
 • Bina çevresine 50 – 80 cm ebatlarında tretuvar betonu yapılır.
 • Tretuvar beton oluklu karo taşı ile döşenir.
 • Drenflex ve çatı inişleri ile yağmur suyu bacası bağlantı noktalarının yapılmasına özen gösterilir.
 • Bahçe ve konut girişi eski durumuna getirilir,  test ile beraber proje teslim edilir.

Drenaj Uygulamaları İzmir ilinin her semtine hizmet vermekteyiz.

Drenaj Çeşitleri Nelerdir ?

İç Drenaj

      Dış drenaj yapma olasılığı bulunmuyorsa bodrum katında uygulanan drenaj şeklidir. Genellikle konutların merkezi alanında bodrum döşemesi minimum  2 m derinlikte ve 50×50 cm ebatlarında bir kuyu biçiminde yapılmaktadır. Kuyu harçsız moloz taş duvar şeklinde örülmekte ve üzeri beton veya sac bir kapakla kapatılmaktadır. Kuyu üzerine, otomatik çalışan bir su motoru konulmalıdır.Bir ucu suyun akacağı yere bağlanan ve su motoru ile de bağlantısı bulunan bir su borusunun diğer ucu da kuyuya indirilmekte fakat boru, kuyu tabanından 15-20 cm yukarıda bırakılmakta ve ucuna da bir süzgeç yerleştirilir. Zeminden sızan su bodrumun taban seviyesinden 40-50 cm aşağı seviyesine kadar yükseldiğinde su pompası işlemekte ve suyun dışarı atılmaktadır. Drenaj Çeşitleri uygulamaları aşada yer almaktadır.

Dış Drenaj    

        İç drenajdan farkı, konut etrafındaki temel duvarından 50-100 cm kadar dış alanda ve temel tabanından 30-50 cm daha derinde %5-10 eğimli olan bir kanal açılıp ve kanal tabanına genellikle 20 cm ebatında beton veya kil künkler-büzler 2-4 cm mesafeler ile döşenmektedirler.Künklerin ilave yerlerinin alt yarısı, çimento ile kapatılır.Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurulup iyice sıkıştırılır ve kil dolgu ve künklerin önce büyük, sonra ufak taş parçalarının yardımı ile, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulma yapılmaktadır.Drenaj kanalının köşe yaptığı alanlarda, minimum 50×50 cm ebatlarında ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş veya beton rögarlar-bacalar yapılmakta, künkler bu rögalara bağlanmakta ve minimum seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb. alanlarına bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılmaktadır.
    
        Drenaj da künk yerine  oluklu ve delikli plastik borular da kullanılmaktadır. Çapları 10-20 cm, boyları da 100 m’ye kadar olan bu borular, hafif ve işçiliklerin kolay olması açısından tercih edilirler.Basit drenajlarda ise büyük taş parçalarıyla, plaka taşlar ile yada tuğlalarda da drenaj yapılabilmektedir.

Drenaj Nedir ?

“Drenaj binanın temelinde, konutları, yüzeysel ve yer altı sularının meydana getireceği zararlardan muhafaza etme gaye ile uygulanan su ve nem yalıtım faaliyetinin özel bir uzmanlık işidir. Genel bir tanım ile temellerde bulunan nem – su yalıtımı yer altı yüzey ve sızıntı ile oluşan suların yanı sıra kar ve buzun erimesinden meydan gelen sulardan binayı muhafaza etmek amacıyla yapılmaktadır.”

Konutların temelleri su yalıtımı tabakası meydana getirilmeden tamamlanmışsa, suya karşı muhafaza yalnız perde duvarlarda yapılacak yalıtım tabakası ve binayı çepeçevre saracak drenaj hattıyla sağlanacaktır. Hattın tıkanmaması bu tür yalıtımlarda hayati önem arz etmektedir.

Dreneaj Uygulaması Nasıl Yapılır?

Temel su yalıtımlarında polimer bitüm membranlarla su yalıtımı faaliyeti uygulanırken, iki kat membranla uygulama yapılması ve bu membranların polyester keçe taşıyıcılı olması önerilmektedir. Su yalıtımının toprak ile temas ettiği yerlerde noktasal yıpranmaları önlemek üzere bir koruyucu katman meydana getirmesi gerekmekte ve gerçekte zor ve kritik bir uygulama olan temelde su yalıtımı faaliyetinde, yalıtımın temel prensibi olan drenajlı yalıtım faaliyeti gerekmektedir. Yalıtım kaçakları halinde, sızıntı sularını minimize edeceği gibi, uygulama esnasında da kuru bir yüzeyde işleyişi sağlamaktadır. Fakat unutulmaması gereken gerçek de drenajın hiçbir zaman yalıtımın yerini alamayacağıdır. Her ne kadar faaliyeti modern malzemeler gerçekleşse de yalıtıma suyun ulaşma olasılığı bulunmaktadır.Temel su yalıtımı faaliyetlerinde drenaj, suyun basıncını azaltma görevini üstlenmektedir.

Forbes Decor Drenaj İzmir ilinin her ilçesine hizmetimiz vardır.