Isı İzolasyonu

ısı-izolasyonu-izmir

ısı-izolasyonu

Isınan hava, yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklık bölgesine doğru sıcaklığın en az olduğu yönde hareket eder.Yüksek sıcaklık bölgesinden, düşük sıcaklık bölgesine bir sıcaklık geçiş oluşur. Isı izolasyonu, sıcaklık içinden olan ısı akışını düşürerek, sıcaklığı korur.
Isı İzolasyon İhtiyacının Nedenleri
Tüm yapılar standartlar doğrultusunda doğru uygulama ile izolasyonu yapıldığında:

Yüksek enerji verimliliği neticesinde tasarruf artarken çevre kirliliği azalmaktadır.

* İzolasyon işlemi doğru bir şekilde uygulanmışsa ek bir bakım ve koruma önlemi gerektirmez, kalıcıdır.

* Konforu arttırır. Yapı boyunca, sıcaklık dağılımı daha homojen olur.

* İzolasyon ile ısınma ve soğutma için daha az enerji kullanımının bir sonucu olarak daha az atık gaz çıkışı ve daha az çevre kirliliği demektir.

* Yapı kabuğunu ısı değişimlerine bağlı çatlaklardan korur.

* Yapı kabuğunu yoğuşmanın negatif etkilerinden ve korozyondan korur.

* Diğer izolasyon malzemelerinden daha az kalınlıkta kullanılabilir.

* Yüksek basma mukavemeti sayesinde yürünebilen zeminlerde ve çatılarda pratik detay çözümlerine imkan verir.

* İç duvar izolasyonında uygun buhar difüzyon direnci sayesinde buhar kesici gerektirmez.

* Hafiftir ve kolay işlenebilir.

Kötü yalıtılmış ve havalandırılmayan yapılarda;
Kış aylarında, taban altı ve tavan aralarında çiğlenme ve donmuş yüzeyler oluşur.
Yaz aylarında, tavan arası son derece sıcak ve bunaltıcı olur.
İzolasyonın mutlaka tüm yapı ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılması gerekmektedir. Sadece yaşam mekanlarının izolasyonı, tavan ve taban izolasyonı olmadan doğru izolasyon şekli değildir. Yapı ısısının sürekliliğini koruyabilmek için mutlaka ısı kaybı olan tüm alanların saptanması ve izolasyonda göz önünde bulundurulması gereklidir.

Yapıda ısı kazanç ve kayıplarının sınırlandırılması; ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmesi gereken enerji miktarının azaltılması anlamına gelir. Isıtma ve soğutma prosesleri; çoğunlukla sıcak veya soğuk akışkanların ilgili tesisatlar aracılığıyla taşınmasını gerektirir. Termodinamigin 2. Yasası gereği sıcak olan akışkandan ortama doğru veya ortamdan soğuk akışkana doğru enerjinin niteliğini azaltan bir ısı transferi meydana gelmesi kaçınılmazdır. Isıtma ve soğutma sistemlerinin istenen performansla işletilebilmeleri için; bu kayıp ve kazançların miktarı göz önüne alınarak, akışkanın olması gerekenden daha sıcak veya soğuk olarak kullanılması gerekir. Bu durum ilave bir enerji tüketimine neden olur. Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme “ısı izolasyonı” denir. Teknik olarak, ısı izolasyonı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçisini azaltmak için uygulanır.

Isı izolasyonı yaparak yapının ömrünü uzatmak, kullanıcıya sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve yapı kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür. Yapıların ısıtılması amacıyla büyük oranda fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtların yakılması sonucu yanma ürünü olarak açığa çıkan gazlar, hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olur. Isı izolasyonı uygulamaları ile konfor koşullarının oluşturulmaşında kullanılan enerji miktarının azalması, küresel ısınma ve hava kirliliğinin artmasını önler. Yapılarda kurallara uygun şekilde gerçeklestirilen ısı izolasyonının bireyler ve ülkeler açısından pek çok yararı vardır. Bunların en önemlisi ısı izolasyonının enerji tasarrufuna olan katkısıdır.