Isı izolasyonu yapıların; çatılarına, dışa veya garaj, depo gibi kullanılmayan bölümlere bakan duvarlarına, toprak veya içerisinde yaşanmayan mahaller ile daireleri ayıran döşemelerine, tesisat boruları ile havalandırma kanallarına yapılır. Ayrıca özel kaplamalı izolasyon camı üniteleri ve izolasyonlı doğramalar kullanılarak kısın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılır, yazın yapıya güneş ısısı girişi sınırlanır. Böylece ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiden tasarruf sağlanır.

Isı izolasyonunun faydalarından tam anlamıyla yararlanmak için, evlerin kısın soğuk, yazın sıcak kısımlara bakan tüm duvar ve döşemeleri, çatıları mutlaka yalıtılmalı ve nitelikli pencere kullanılmalıdır. Isı izolasyonu, yapının temelinden çatısına kadar dışa veya kullanılmayan kısımlara bakan yüzeylerine, ısı geçişini azaltan özel izolasyon malzemelerinin uygulanması ile yapılır.

Çatıların izolasyonında çatıların sekline göre değişen izolasyon uygulamaları vardır. Çatılarda ısı izolasyonu, levha veya şilte biçiminde çeşitli izolasyon malzemeleriyle yapılır. Çatı örtüsü ile tavan döşemesi arasında kullanılmayan boşlukların olduğu yapılarda, ısı izolasyonı tavan döşemesi üzerine serilerek uygulanır. Çatı arasının yasam mekânı olarak kullanıldığı yapılarda ısı izolasyonu çatı seviyesinde yapılır. Ahşap konstrüksiyon çatılarda ısı izolasyonu merteklerin arasına, altına veya üstüne yapılabilir. Betonarme kırma çatılarda ise genellikle beton yüzeyin üstüne yapılır.

Teras çatılarda ısı izolasyonu, su izolasyon katmanının üstüne veya altına yapılabilir. Isı izolasyonu levhalarının su izolasyonunun üzerinde yer aldığı detaya “ters teras çatı”; su izolasyonu katmanının ısı izolasyonu levhalarının üzerinde bulunduğu detaya ise “geleneksel teras çatı” denilmektedir. Ters teras çatı detaylarında su izolasyon örtüleri aynı zamanda buhar kesici vazifesi görmektedir.

Çatılarda ısı, su, ses ve yangın izolasyonu detayları birlikte çözülmeli ve konforlu ortam elde etmek için malzemeler birbirleriyle uyumlu seçilerek mutlaka yoğuşma tahkiki yapılmalıdır.Duvarlarda izolasyon ise, çeşitli malzemelerin genellikle duvarlara monte edilmesiyle, yapının dışından, içinden veya iki duvar katmanının arasından yapılabilir. Dıştan yapılan uygulamalar ile cephenin tümüne ısı izolasyon malzemeleri sabitlenebildiğinden; ısı köprüleri oluşmaz. Aynı zamanda uygulama dış taraftan yapıldığı için duvarlar sıcak kalır ve yoğuşma meydana gelmez. Dış cephelerde kullanılacak olan ısı izolasyon levhaları bu uygulama için özel olarak üretilmiş olmalıdır.

İki duvar arası veya içten yapılan ısı izolasyon uygulamaları; kısa süreli kullanılan yazlıklar, dağ evleri gibi yapılarda tercih edilir. Genel olarak bu uygulamalarda ısı izolasyon levhaları duvarın iç yüzeyine uygulanır. Bu uygulamalarda ısı köprülerine karsı önlem alınmalı ve mutlaka yoğuşma tahkiki yapılmalıdır. Yoğuşma tahkiki neticesinde buhar kesici kullanımına ihtiyaç olup olmadığına karar verilmelidir.

Pencerelerde iyi bir ısı izolasyonu, kaliteli, sızdırmaz, doğru uygulanmış ve düşük ısı geçirgenlik değerlerine sahip doğramalar ve izolasyon camı üniteleri ile mümkündür. Yapılardaki kapılar da enerji verimliliği göz önüne alınarak seçilmelidir.Isı izolasyonunun önemli bir unsuru da tesisatların ve ekipmanlarının (vana, armatür vb.) yalıtılmasıdır. Isıtma veya soğutma tesisatında izolasyon özellikle ısıtılmayan veya soğutulmayan hacimlerden geçen tesisat boru veya kanallarının izolasyon malzemeleriyle kaplanması ile yapılır.

Soğutma ve ısıtma tesisatlarının ısı izolasyonı ile büyük enerji tasarrufu sağlanır, işletme maliyeti düşer. Buhar ve kaynar su tesisatlarında yüzey sıcaklığının yüksek olması nedeniyle insanların kazaya uğramasının önüne geçilmiş olur. Ayrıca kazan dairesinin aşırı ısınmasından dolayı diğer sistemlerin zarar görmesi ve ısı köprüleri önlenir. Isı izolasyonı, yalnızca çeşitli izolasyon malzemeleriyle yapılan bir işlem olarak algılanmamalıdır. Isı izolasyonı daha tasarım aşamasında başlaması gereken bir süreçtir. Isı kaybını etkileyen en önemli unsurların basında, yapının içinde bulunduğu çevresel faktörler gelir ve tasarımcılar bu faktörleri dikkate almalıdır.

Isı izolasyonunu etkileyen dış faktörler şunlardır:

Coğrafi özellikler

Enlem-boylam, yapının bulunduğu bölgenin eğimli ya da düz, yeşil ya da kurak olusu gibi İklim özellikleri

Rakımı

Arsanın özellikleri

Yön, komsu parsellerle beraber arsanın imar durumu özellikleri

Mekânların bakacağı yönler

Yasam mekânlarının kuzeye bakmaması ve oturma odasının güneye, yatak odasının doğuya bakması gibi

Etkin bir ısı izolasyonu için bu faktörlerin, tasarım açısından başlayarak dikkatle ele alınması ve yapının bu dış etkilere en fazla direnç gösterecek şekilde tasarlanması gerekir.