Yangın İzolasyonu

Yangın İzolasyonu izmir

Yangın İzolasyonu izmir

Yangın izolasyon nedir?Yangınlar sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek için yapılarda gerçekleştirilen uygulamalara yangın izolasyonu denir.

Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan malzemelerin çoğu yanıcı olduğundan yangın tehlikesini artırır. Yangın izolasyonu, durdurulabilen veya yavaşlatılabilen bir felaket olan yangının vereceği zararları en aza indirir.

Yangın izolasyonunun faydaları nelerdir?

Yangın izolasyonu;

– Yangının oluşturduğu çok yüksek ısı ve dumanın yayılmasını geciktirir.

– Yangın dolayısıyla yapı çökmeden yapının güvenli bir şekilde terk edilmesi için imkan ve zaman sağlar.

– Yapıların içerisinde oluşturulan güvenli bölümlerle can ve mal kayıplarının azaltılmasını sağlar.

Yangın izolasyonu yapıların nerelerine yapılır?

İzolasyon, yangın söndürülene kadar yapının ayakta kalması için taşıyıcı kısımlara ve güvenli kaçış amacıyla oluşturulan bölümlere uygulanır.

Dışarıdan yangının sıçramaması için çatı ve cepheler ile kazan dairesi gibi patlama riski olan yerlere izolasyon yapılır. Duman ve ısının yayılmaması için hava kanallarına ve tesisat borularının geçtiği bölgelere de yangın izolasyonu uygulanır.

Yangın izolasyonu nasıl yapılır?

Yangın izolasyonunuda, yanmayan veya alevi iletmeyen taşyünü, alçı ve lifli çimento levhalar vb. malzemeler; yapının duvarlarına, tavanlarına, döşemelerine ve hava kanallarına uygulanır Tesisatların duvar, döşeme ve tavanları deldiği yerlerde ısı ile genleşen özel mastikler kullanılarak alev ve dumanın yayılması önlenir.

Yangından kaçış koridorlarında özel kapı ve cam fitilleri, pencerelerde yangına dayanıklı özel cam üniteleri kullanılır.

Yangın izolasyonunun maliyeti nedir?

Yangın izolasyonunun inşaatın başlangıç aşamasında uygulanması, % 3–4 oranında bir ek maliyet getirmektedir. Yangın esnasında açığa çıkan ısının zararlı etkilerinden yapının korunması için uygulanan yangın izolasyon malzemelerinin ısı geçişine karşı direnç göstermesi gerekir. Böylece aynı zamanda ısı izolasyonu da sağlanır. Olası can ve mal kayıplarından kaynaklanabilecek zararların yanında yangın izolasyonunun bedelinin dikkate alınmayacak kadar düşük seviyelerde olduğu söylenebilir.

Yangın izolasyonu insanı nasıl korur?

Bir yangında ölümler çoğunlukla duman nedeniyle (zehirli gaz soluma ya da karbonmonoksit zehirlenmesi) olmaktadır.

Karbonmonoksit zehirlenmelerinin halk içindeki diğer adı kan zehirlenmesidir. Yangın izolasyonu; yapı içerisinde yangının yayılmasını, dolayısıyla zehirli gazların çıkışını geciktirerek yangın mahallinden kaçılması için gerekli zamanı kazandırır.

Yangın izolasyonu yapının dayanıklılığını nasıl korur?

Yangının yayılmasının dışında, açığa çıkan ısı, yapıların tamamen veya kısmen yıkılmalarına neden olabilir. Yangın çıkan mahalde ısınan gazların yükselmesi sonucu sıcaklık tavanda 1000°C seviyelerine ulaşır. Betonarmenin 500°C’nin üzerinde dayanımı 1/3 oranında düşer.

Dolayısıyla yangın sırasında açığa çıkan ısıyla yapı çökebilir. Yangın izolasyonu ile yapılarımızın özellikle taşıyıcı sistemi korunur.

Yangın izolasyonı ülkeye ne kazandırır?

Ülkemizde 1999–2003 yılları arasında, orman yangınları dışında toplam 237 bin 548 yangın çıkmıştır. Bu yangınlarda 1508 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk andaki tespitlere göre yaklaşık 830 milyon YTL tutarında (830 trilyon lira) maddi zarar meydana gelmiştir. Yangın izolasyonunun yaygınlaştırılması, can ve mal kayıplarını en az yarı yarıya azaltacaktır.

Yangın İzolasyonu gelişen teknoloji ve sanayileşmenin artması, nüfusun giderek çoğalmasına paralel olarak toplu yerleşim bölgelerin fazlalaşması yangın riskinin ve buna bağlı olarak yangının maddi ve manevi zararlarının artışına neden olmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde ve diğer gelişmiş ülkelerde meydana gelen yangın sayısı, ülkemizde meydana gelen yangın sayısına oranla fazladır.Örnek olarak İstanbul’da yılda 15.000 civarı yangın meydana gelirken Avrupa’nın önemli şehirlerinde bu sayı 50.000 mertebesindedir. Ancak buna rağmen ortaya çıkan maddi ve manevi zarar ülkemize göre çok azdır.Bunun en önemli sebebi yangını önleyici ve yayılmasını engelleyici tedbirlerin alınmış olması, bireylerin yangın konusunda daha bilinçli olmalarıdır. ülkede üretilen, ithal edilen veya satışı yapılan yangın izolasyonu malzemeleri: Ülkemizde ağırlıklı olarak Alman DIN normları kullanılmaktadır.

Yangın izolasyonuyla ilgili üretilen malzemelerin çoğu DIN 4102 ‘ye göre beyan edilmektedir. Yerli olarak üretilen mineral yün malzemelerin (cam yünü , taş yünü) , yanı sıra endüstriyel yapılarda kullanılan yangın önleyici ve geciktirici paneller, kablo kanallarında kullanılan yangın önleyici akrilik macunlar, vermikulit esaslı inorganik bağlayıcılı malzemeler,yangın tutucu bantlar, silikon mastikler, alçı ve cam elyafından imal plakalar,taş yünü esaslı paneller yangın izolasyonunda kullanılan elemanlardır.